Социодемографски блок

Социодемографски блок

Моля да дадете по едни отговор на поставените по-долу въпроси. Същите са необходими единствено за нуждите на извършваното тестване и гарантират запазване на Вашата анонимност.

1. Пол
2. Възраст
3. Образование
4. Размер на фирмата
5. Местонахождение на фирмата